Prøverne

Prøverne


Kategorier


Grundskoleniveau: Engelsk, tysk og fransk: Op til 9. klasse (10. klasses elever kan godt deltage)


Gymnasieniveau: Tysk og fransk: Op til 2.g.

Spansk og engelsk: Op til 3. g.


Det understreges hermed, at elever fra 3. g. ikke kan deltage i konkurrencen tysk og fransk. Der gives fra 2021 IKKE dispensation til at afvige fra denne regel. Dette er ud fra et ønske om at nå ud til et større antal elever, der har sprogundervisning på niveau B1 (jævnfør Den Fælles Europæiske Referenceramme for Sprog) hvilket er der, hvor størstedelen af eleverne i gymnasiet befinder sig.

Spansk, tysk og fransk

Indhold i prøverne

Indhold i prøverne

Indhold i prøverne

Kategorier

Niveau

Kvalifikationsrunde

Semifinaler grundskoleniveau

Finale grundskole- og gymnasieniveau

Grundskole: Fransk og tysk

A2

Geografi og historie i lande hvor målsproget tales

Geografi og historie i lande hvor målsproget tales

Geografi og historie i lande hvor målsproget tales

Gymnasieniveau: Fransk og tysk (til og med 2. år)

B1

Ordforråd

Ordforråd

Ordforråd

Modersmål: Spansk, fransk og tysk (Alle årgange)

B2-C2

Grammatik

Grammatik

GrammatikSituationsbaseret kommunikation

Situationsbaseret kommunikation

Situationsbaseret kommunikation
Lytteforståelse

Lytteforståelse60 spørgsmål (online)

28 spørgsmål (live)

28 spørgsmål (live)
Semifinaler Gymnasieniveau

Geografi og historie i lande hvor målsproget tales

Ordforråd

Grammatik

Situationsbaseret kommunikation

60 spørgsmål (online)


Kvalifikationsrunde

Semifinaler grundskoleniveau

Finale grundskole- og gymnasieniveau

Engelsk

Geografi og historie i lande hvor målsproget tales

Geografi og historie i lande hvor målsproget tales

Geografi og historie i lande hvor målsproget tales

Grundskole: Engelsk

B1

Ordforråd

Ordforråd

Ordforråd

Gymnasieniveau: Engelsk

B2-C1

Grammatik

Grammatik

Grammatik

Modersmål (alle årgange)

C1-C2

Situationsbaseret kommunikation

Situationsbaseret kommunikation

Situationsbaseret kommunikation


Lytteforståelse

Lytteforståelse

60 spørgsmål (online)

28 spørgsmål (live)

28 spørgsmål (live)

Semifinaler Gymnasieniveau

Geografi og historie i lande hvor målsproget tales

Ordforråd

Grammatik

Situationsbaseret kommunikation

60 spørgsmål (online)

Kvalifikationsrunde

Semifinaler Gymnasieniveau

Finale gymnasieniveau

Spansk

Geografi og historie i lande hvor målsproget tales

Geografi og historie i lande hvor målsproget tales

Geografi og historie i lande hvor målsproget tales

Gymnasieniveau

A2

Ordforråd

Ordforråd

Ordforråd

Grammatik

Grammatik

Grammatik

Situationsbaseret kommunikation

Situationsbaseret kommunikation

Situationsbaseret kommunikation

60 spørgsmål (online)

60 spørgsmål (online)

Lytteforståelse

28 spørgsmål (live)