Prøverne

For fransk, tysk og spansk findes prøverne i følgende niveauer jævnfør Den Europæiske Referenceramme for Sprog:


Grundskole: A1-A2

Gymnasie: B1


Modersmål: B2-C1


Engelsk:

Grundskole: B1

Gymnasie: B2-C1


Modersmål: C1-C2


Alle prøver er sammensat med følgende indhold:


1. Ordforråd 

2. Grammatik

3. Geografi og historie i lande hvor målsproget tales

4. Lytteforståelse (dog ikke i kvalifikationsrunden)

5. Situationsbaseret kommunikationiLcompetition

Sverige

iLcompetition

Norge

iLcompetition

Danmark