Home


International Language Competition

Danmark

International Language Competition er en sprog- og kulturkonkurrence i moderne sprog for grundskoler samt gymnasieskoler. Det er et samarbejde mellem ItsLearning og Mundolingue.Vores primære formål er:At opmuntre elever til at læse moderne sprog på højt niveau.
At de unge opnår en øget interesse for tilegnelsen af kendskab vedrørende kulturelle aspekter, historie samt almene relevante samfundsforhold i de lande, hvor målsproget tales.
At fremme en sund konkurrenceånd i undervisningen mellem landets forskellige skoler samt skabe et netværk med mulighed for udveksling af viden og metode indenfor fremmedsprogs undervisningen i hele Europa.
At være katalysator for udvikling af de unges dybere sprogkundskaber.

Hvad er iLcompetition?

iLcompetition er den største sprogkonkurrence i Skandinavien indenfor sprogene tysk, fransk, spansk og engelsk med mere end 50.000 deltagere. Pt. gennemføres konkurrencen i Sverige, Danmark, og snart også i Norge. I september åbnes der op for indskrivning i Danmark, hvor man kan tilmelde sig frem til februar. I februar vil den første online-kvalifikationsrunde blive afholdt, og i marts gennemføres regionsfinaler i henholdsvis Vejle samt i København, hvorfra vinderne går videre til landsfinalen på Frederiksberg.


Ved iLcompetitions mundtlige prøver vil eleverne ikke kun blive udfordret på deres færdigheder i grammatik, ordforråd og kulturelt kendskab, men også på deres færdigheder indenfor lytteforståelse.


Vi håber at vi kan vende tilbage med nye sprogkonkurrencer næstkommende skoleår (24/25).


Konkurrenceregler


Itslearning supports 

International Language Competition 

in Scandinavia