Home

iLcompetition

i Danmark

International Language Competition er en sprog- og kulturkonkurrence i moderne sprog for grundskoler samt gymnasieskoler. Det er et samarbejde mellem ItsLearning og Mundolingue.

 

Vores primære formål er:

 

  • At opmuntre elever til at læse moderne sprog på højt niveau.
  • At de unge opnår en øget interesse for tilegnelsen af kendskab vedrørende kulturelle aspekter, historie samt almene relevante samfundsforhold i de lande, hvor målsproget tales.
  • At fremme en sund konkurrenceånd i undervisningen mellem landets forskellige skoler samt skabe et netværk med mulighed for udveksling af viden og metode indenfor fremmedsprogs undervisningen i hele Europa.
  • At være katalysator for udvikling af de unges dybere sprogkundskaber.

 

Hvad er iLcompetition?

 

iLcompetition er den største sprogkonkurrence i Skandinavien indenfor sprogene tysk, fransk, spansk og engelsk med 26.000 deltagere i 2018. Pt. gennemføres konkurrencen i Sverige, Danmark, og snart også i Norge. I september 2018 åbnes der op for indskrivning i Danmark, hvor man kan tilmelde sig frem til januar 2019. I februar vil den første online-kvalifikationsrunde blive afholdt, og i marts gennemføres regionsfinaler i henholdsvis Kolding samt i København, hvorfra vinderne går videre til landsfinalen.

 

Ved iLcompetitions mundtlige prøver vil eleverne ikke kun blive udfordret på deres færdigheder i grammatik, ordforråd og kulturelt kendskab, men også på deres færdigheder indenfor lytteforståelse.

iLcompetition

er et samarbejde mellem

ItsLearning og Mundolingue

Copyright @ All Rights Reserved