Nyheder 2020

Vigtige nyheder for 2020


I vores stræben på at blive bedre indfører vi fra 2020 nogle forandringer i konkurrencens udformning. Dels indfører vi ændringer i, hvordan prøverne kommer til at se ud i de forskellige etaper, og dels ændres målgrupperne for visse kategorier.


Prøverne

For 2020 vil prøverne i spansk, fransk, tysk og engelsk komme til at indeholde spørgsmål, hvor vi tester lytte-forståelse samt situationsbaseret kommunikation. Længere nede kan man se, hvordan prøverne kommer til at se ud.


Kategorier
Grundskoleniveau: Engelsk, tysk og fransk: Op til 9. klasse (10. klasses elever kan godt deltage)
Gymnasieniveau: Tysk og fransk: Op til 2.g. Spansk og engelsk: Op til 3. g.

Spansk, tysk og fransk

Indhold i prøverne

Indhold i prøverne

Indhold i prøverne

Kategorier

Niveau

Kvalifikationsrunde

Semifinaler grundskoleniveau

Finale grundskole- og gymnasieniveau

Grundskole: Fransk og tysk

A2

Geografi og historie i lande hvor målsproget tales

Geografi og historie i lande hvor målsproget tales

Geografi og historie i lande hvor målsproget tales

Gymnasieniveau: Fransk og tysk (til og med 2. år)

B1

Ordforråd

Ordforråd

Ordforråd

Modersmål: Spansk, fransk og tysk (Alle årgange)

B2-C2

Grammatik

Grammatik

GrammatikSituationsbaseret kommunikation

Situationsbaseret kommunikation

Situationsbaseret kommunikation
Lytteforståelse

Lytteforståelse80 spørgsmål (online)

28 spørgsmål (live)

28 spørgsmål (live)
Semifinaler Gymnasieniveau

Geografi og historie i lande hvor målsproget tales

Ordforråd

Grammatik

Situationsbaseret kommunikation

80 spørgsmål (online)


Kvalifikationsrunde

Semifinaler grundskoleniveau

Finale grundskole- og gymnasieniveau

Engelsk

Geografi og historie i lande hvor målsproget tales

Geografi og historie i lande hvor målsproget tales

Geografi og historie i lande hvor målsproget tales

Grundskole: Engelsk

B1

Ordforråd

Ordforråd

Ordforråd

Gymnasieniveau: Engelsk

B2-C1

Grammatik

Grammatik

Grammatik

Modersmål (alle årgange)

C1-C2

Situationsbaseret kommunikation

Situationsbaseret kommunikation

Situationsbaseret kommunikation


Lytteforståelse

Lytteforståelse

80 spørgsmål (online)

28 spørgsmål (live)

28 spørgsmål (live)

Semifinaler Gymnasieniveau

Geografi og historie i lande hvor målsproget tales

Ordforråd

Grammatik

Situationsbaseret kommunikation

80 spørgsmål (online)

Kvalifikationsrunde

Semifinaler Gymnasieniveau

Finale gymnasieniveau

Spansk

Geografi og historie i lande hvor målsproget tales

Geografi og historie i lande hvor målsproget tales

Geografi og historie i lande hvor målsproget tales

Gymnasieniveau

A2

Ordforråd

Ordforråd

Ordforråd

Grammatik

Grammatik

Grammatik

Situationsbaseret kommunikation

Situationsbaseret kommunikation

Situationsbaseret kommunikation

80 spørgsmål (online)

80 spørgsmål (online)

Lytteforståelse

28 spørgsmål (live)


ESCUELAS FEDELE 2020


iLcompetition

Sverige

iLcompetition

Norge

iLcompetition

Danmark