HomeInternational Language Competition

Danmark

International Language Competition er en sprog- og kulturkonkurrence i moderne sprog for grundskoler samt gymnasieskoler. Det er et samarbejde mellem ItsLearning og Mundolingue.Vores primære formål er:At opmuntre elever til at læse moderne sprog på højt niveau.
At de unge opnår en øget interesse for tilegnelsen af kendskab vedrørende kulturelle aspekter, historie samt almene relevante samfundsforhold i de lande, hvor målsproget tales.
At fremme en sund konkurrenceånd i undervisningen mellem landets forskellige skoler samt skabe et netværk med mulighed for udveksling af viden og metode indenfor fremmedsprogs undervisningen i hele Europa.
At være katalysator for udvikling af de unges dybere sprogkundskaber.

Hvad er iLcompetition?

iLcompetition er den største sprogkonkurrence i Skandinavien indenfor sprogene tysk, fransk, spansk og engelsk med 33.000 deltagere i foråret 2019. Pt. gennemføres konkurrencen i Sverige, Danmark, og snart også i Norge. I september 2019 åbnes der op for indskrivning i Danmark, hvor man kan tilmelde sig frem til januar 2020. I februar vil den første online-kvalifikationsrunde blive afholdt, og i marts gennemføres regionsfinaler i henholdsvis Vejle samt i København, hvorfra vinderne går videre til landsfinalen på Frederiksberg.


Ved iLcompetitions mundtlige prøver vil eleverne ikke kun blive udfordret på deres færdigheder i grammatik, ordforråd og kulturelt kendskab, men også på deres færdigheder indenfor lytteforståelse.

I vores stræben på at blive bedre indfører vi fra 2020 nogle forandringer i konkurrencens udformning. Dels indfører vi ændringer i, hvordan prøverne kommer til at se ud i de forskellige etaper, og dels ændres målgrupperne for visse kategorier.


Prøverne

For 2020 vil prøverne i spansk, fransk, tysk og engelsk komme til at indeholde spørgsmål, hvor vi tester lytte-forståelse samt situationsbaseret kommunikation. Længere nede kan man se, hvordan prøverne kommer til at se ud.


Kategorier
Grundskoleniveau: Engelsk, tysk og fransk: Op til 9. klasse (10. klasses elever kan godt deltage)
Gymnasieniveau: Tysk og fransk: Op til 2.g. Spansk og engelsk: Op til 3. g.

Spansk, tysk og fransk

Indhold i prøverne

Indhold i prøverne

Indhold i prøverne

Kategorier

Niveau

Kvalifikationsrunde

Semifinaler grundskoleniveau

Finale grundskole- og gymnasieniveau

Grundskole: Fransk og tysk

A2

Geografi og historie i lande hvor målsproget tales

Geografi og historie i lande hvor målsproget tales

Geografi og historie i lande hvor målsproget tales

Gymnasieniveau: Fransk og tysk (til og med 2. år)

B1

Ordforråd

Ordforråd

Ordforråd

Modersmål: Spansk, fransk og tysk (Alle årgange)

B2-C2

Grammatik

Grammatik

GrammatikSituationsbaseret kommunikation

Situationsbaseret kommunikation

Situationsbaseret kommunikation
Lytteforståelse

Lytteforståelse80 spørgsmål (online)

28 spørgsmål (live)

28 spørgsmål (live)
Semifinaler Gymnasieniveau

Geografi og historie i lande hvor målsproget tales

Ordforråd

Grammatik

Situationsbaseret kommunikation

80 spørgsmål (online)


Kvalifikationsrunde

Semifinaler grundskoleniveau

Finale grundskole- og gymnasieniveau

Engelsk

Geografi og historie i lande hvor målsproget tales

Geografi og historie i lande hvor målsproget tales

Geografi og historie i lande hvor målsproget tales

Grundskole: Engelsk

B1

Ordforråd

Ordforråd

Ordforråd

Gymnasieniveau: Engelsk

B2-C1

Grammatik

Grammatik

Grammatik

Modersmål (alle årgange)

C1-C2

Situationsbaseret kommunikation

Situationsbaseret kommunikation

Situationsbaseret kommunikation


Lytteforståelse

Lytteforståelse

80 spørgsmål (online)

28 spørgsmål (live)

28 spørgsmål (live)

Semifinaler Gymnasieniveau

Geografi og historie i lande hvor målsproget tales

Ordforråd

Grammatik

Situationsbaseret kommunikation

80 spørgsmål (online)

Kvalifikationsrunde

Semifinaler Gymnasieniveau

Finale gymnasieniveau

Spansk

Geografi og historie i lande hvor målsproget tales

Geografi og historie i lande hvor målsproget tales

Geografi og historie i lande hvor målsproget tales

Gymnasieniveau

A2

Ordforråd

Ordforråd

Ordforråd

Grammatik

Grammatik

Grammatik

Situationsbaseret kommunikation

Situationsbaseret kommunikation

Situationsbaseret kommunikation

80 spørgsmål (online)

80 spørgsmål (online)

Lytteforståelse

28 spørgsmål (live)iLcompetition

Sverige

iLcompetition

Norge

iLcompetition

Danmark