Sprog og kategorier

Sprog og kategorier


Danmark 2021


  • Kategorien grundskole: Fransk, tysk, engelsk.
  • Kategorien gymnasie: Fransk, spansk, tysk, engelsk.
  • Kategorien modersmål: Fransk, spansk, tysk, engelsk.Sprog og kategorier


Konkurrencens struktur (2021)


Grundskole

1. Online kvalifikationsrunde

2. Regionsfinale online

3. National finale: Hvis ikke det er muligt at afholde Finalen fysisk, vil den blive afholdt online.


Gymnasie

1. Online kvalifikationsrunde

2. Onlinetest

3. National finale: Hvis ikke det er muligt at afholde Finalen fysisk, vil den blive afholdt online.

Modersmål1. Online kvalifikationsrunde

2. Onlinetest

3. Finalen finder sted samtidig med afviklingen af finalerne i de andre kategorier.