Sprog og kategorier


Sprog og kategorier


Sprog og kategorier


Danmark 2018


  • Kategorien grundskole: Fransk, spansk, tysk, engelsk.
  • Kategorien gymnasie: Fransk, spansk, tysk, engelsk.
  • Kategorien modersmål: Fransk, spansk, tysk, engelsk.


Konkurrencens struktur (2018)


Grundskole

1.Online kvalifikationsrunde

2.Regionsfinale med publikum (i 2018 går man i Danmark direkte til den nationale finale)

3.National finale med publikum

Gymnasie

1.Online kvalifikationsrunde

2.regionsfinale med publikum (i 2018 går man i Danmark direkte til den nationale finale)

3.National finale med publikum


Modersmål1.Online kvalifikationsrunde

2.Finalen finder sted samtidig med afviklingen af finalerne i de andre kategorier.

iLcompetition

Sverige

iLcompetition

Norge

iLcompetition

Danmark