Prøverne

For fransk, tysk og spansk findes prøverne i følgende niveauer jævnfør den europæiske referenceramme for sprog:

Grundskole: A1-A2

Gymnasie: B1-B2

Modersmål: B2-C1


Engelsk:

Grundskole: B1

Gymnasie: B2-C1

Modersmål: C1-C2


Alle prøver er sammensat med følgende indhold:

1.Ordforråd (33%)

2.Grammatik (33%)

3.Kultur (34%)iLcompetition

Sverige

iLcompetition

Norge

iLcompetition

Danmark