Prøverne

iLcompetition

i Danmark

For fransk, tysk og spansk findes prøverne i følgende niveauer jævnfør den europæiske referenceramme for sprog:

Grundskole: A1-A2

Gymnasie: B1-B2

Modersmål: B2-C1

 

Engelsk:

Grundskole: B1

Gymnasie: B2-C1

Modersmål: C1-C2

 

Alle prøver er sammensat med følgende indhold:

1.Ordforråd (33%)

2.Grammatik (33%)

3.Kultur (34%)

 

Copyright @ All Rights Reserved