Konkurrenceregler

iLcompetition

i Danmark

 

Konkurrenceregler

 

 

Overordnede regler

 

§1 ILCompetition tager i samarbejde med samarbejdsskoler kontakt til landets grund og gymnasieskoler med henblik på at informere om konkurrencens indhold, regler samt tidsrammer.

§2 De sprog man kan konkurrere i indenfor ILCompetitions rammer er: fransk, spansk, tysk og engelsk.

§3 ILCompetition består af tre kategorier: Grundskoleniveau (folkeskole/udskoling 7 - 9 klasse), gymnasieniveau og modersmålsniveau.

§4 Kategorierne for grundskole og gymnasieskoler er åbne for elever, hvis modersmål ikke er de samme som dem de skal konkurrere i. Mht. de elever der ønsker at konkurrere i kategorien ”modersmål” - se under afsnittet om modersmål i ILCompetitions regler.

§5 Skoler der ønsker at tilmelde sig konkurrencen, skal gøre dette online via internetsiden ilcompetition.dk indenfor tidsfristens udløb. Konkurrencens tidsplan findes også på denne side.

§6 Indholdet i konkurrencens forskellige prøver er udarbejdet og revideret af ILCompetitions administration i samråd med partnerskoler, universiteter og internationale sproginstitutter.

§7 Materialet til prøverne udarbejdes under hensyn, hvor planer for faglige mål tages i betragtning, ud fra indholdet i de respektive lærebøger i henholdsvis fransk, spansk, tysk og engelsk i Danmark, samt ud fra indholdet i de fælles europæiske referencerammer for sprog. Spørgsmålene ved prøverne vil omfatte aspekter vedrørende grammatik, ordforråd og kultur indenfor de enkelte sprogområder.

§8 Ved tilmelding til konkurrencen forpligter den enkelte skole sig til at overholde de gældende konkurrenceregler. Ved overtrædelse kan ILCompetition beslutte at diskvalificere den enkelte skole.

 

Kategorien grundskoler (folkeskoler)

 

§9 Elever i grundskolen kan deltage i to kategorier: ”Grundskole” eller ”modersmål”.

§10 Eleven skal deltage i kategorien modersmål såfremt følgende kriterier opfyldes: 1. Eleven har mindst én forælder hvis modersmål er enten fransk, spansk, tysk eller engelsk (dette uanset i hvilket omfang sproget er blevet talt/tales i hjemmet).2. Hvis eleven har boet mindst 8 år i et land, hvor det officielle sprog er et af dem der konkurreres i (fransk, spansk, tysk, engelsk). Hvis blot ét af ovenstående kriterier opfyldes, skal eleven tilmeldes kategorien modersmål. Såfremt ingen af kriterierne opfyldes, skal eleven tilmeldes kategorien grundskole.

§11 I kategorien grundskole gennemføres konkurrencen i to faser:

1.En kvalifikationsrunde som foregår via ILCompetitions online platform.

2.En national finale

 

Onlinekvalifikation

 

§12 Kvalifikationsrunden gennemføres på hver enkelt skole på de af konkurrencens administrations fastsatte datoer. Datoerne offentliggøres på ilcompetition.dk.

§13 I kvalifikationsrunden konkurrerer den enkelte elev individuelt via sin egen bærbar computer eller anden online anordning, som giver adgang til prøven.

§14 Kvalifikationsrunden foregår online, og resultaterne sendes automatisk til ILCompetitions database hos ItsLearning.

§15 Efter revision af prøverne bliver resultaterne offentliggjort på ilcompetition.dk.

§16 Gennemsnittet af de 5 bedste resultater fra hver skole danner grundlaget for videre deltagelse i den nationale konkurrence. Såfremt mindre end fem elever har gennemført kvalifikationsrunden på en enkelt skole, vil gennemsnittet stadig blive delt med tallet 5. I det tilfælde at flere skoler skulle opnå præcis samme resultat, vil ILCompetitions administration medregne den enkelte skoles 6. bedste resultat for at beslutte hvilken skole der opnår videre deltagelse i den nationale konkurrence. I det tilfælde at der stadig er lige resultater mellem konkurrerende skoler, vil man tage det 7. bedste resultat i betragtning og så fremdeles.

§17 Når listen over skoler som har kvalificeret sig til den nationale konkurrence er blevet offentliggjort, kan skoler som ønsker det (dog senest fem dage efter resultaternes offentliggørelse), bede om en granskning af resultaterne for at udrede evt. tvivl vedrørende resultater. Efter de fem dages frist fastsættes resultaterne som endegyldige.

§18 De 4 bedst rangerede skoler går videre til den nationale finale. De kvalificerede skoler får officiel meddelelse herom via e-mail.

I denne første udgave af konkurrencen i Danmark (2018) kan op til 6 skoler opnå at blive kvalificeret til finalen, der kommer til at foregå i København. Fra 2019 – i takt med inddragelsen af flere regioner i Danmark, vil antallet af kvalificerede fra hver region ændre sig.

 

Finalen i kategorien grundskoler

 

§19a I finalen deltager hver skole med et hold bestående af to elever, som begge har gennemført den obligatoriske online kvalifikationsprøve. De skoler der deltager ved den nationale finale, skal før finalen afvikles fremsende navne på de deltagende elever.

§19b Finalen foregår foran et indbudt publikum på den skole, der ønsker at afvikle konkurrencen.

§19c Alle hold dyster mod hinanden samtidigt.

§19d De deltagende hold skal efter et kort tidsrum skrive deres svar, hvorefter de læser dem op for dommerkomitéen.

§19e Det hold som opnår flest point ved finalen bliver mester.

§19f Alle resultater bliver protokolført i løbet af finalen.

 

Kategorien gymnasieskoler

 

§20 Gymnasieelever kan deltage i to kategorier: ”Gymnasie” eller ”modersmål”.

§21 Eleven skal deltage i kategorien modersmål såfremt følgende kriterier opfyldes: 1. Eleven har mindst én forælder hvis modersmål er enten fransk, spansk, tysk eller engelsk (dette uanset i hvilket omfang sproget er blevet talt/tales i hjemmet).2. Hvis eleven har boet mindst 8 år i et land, hvor det officielle sprog er et af dem der konkurreres i (fransk, spansk, tysk, engelsk). Hvis blot ét af ovenstående kriterier opfyldes, skal eleven tilmeldes kategorien modersmål. Såfremt ingen af kriterierne opfyldes, skal eleven tilmeldes kategorien gymnasie.

§22 I kategorien gymnasie gennemføres konkurrencen i to faser:

1.En kvalifikationsrunde som foregår via ILCompetitions online platform.

2.En national finale

 

Onlinekvalifikation

 

§23 Kvalifikationsrunden gennemføres på hver enkelt skole på de af konkurrencens administrations fastsatte datoer. Datoerne offentliggøres på ilcompetition.dk.

§24 I kvalifikationsrunden konkurrerer den enkelte elev individuelt via sin egen bærbar computer eller anden online anordning, som giver adgang til prøven.

§25 Kvalifikationsrunden foregår online og resultaterne sendes automatisk til ILCompetitions database hos ItsLearning.

§26 Efter revision af prøverne bliver resultaterne offentliggjort på ilcompetition.dk

§27 Gennemsnittet af de 5 bedste resultater fra hver skole danner grundlaget for videre deltagelse i den nationale konkurrence. Såfremt mindre end fem elever har gennemført kvalifikationsrunden på en enkelt skole, vil gennemsnittet stadig blive delt med tallet 5. I det tilfælde at flere skoler skulle opnå præcis samme resultat, vil ILCompetitions administration medregne den enkelte skoles 6. bedste resultat for at beslutte hvilken skole der opnår videre deltagelse i den nationale konkurrence. I det tilfælde at der stadig er lige resultater mellem konkurrerende skoler, vil man tage det 7. bedste resultat i betragtning og så fremdeles.

§28 Når listen over skoler som har kvalificeret sig til den nationale konkurrence er blevet offentliggjort, kan skoler som ønsker det (dog senest fem dage efter resultaternes offentliggørelse), bede om en granskning af resultaterne for at udrede evt. tvivl vedrørende resultater. Efter de fem dages frist fastsættes resultaterne som endegyldige.

§29 De 4 bedst rangerede skoler går videre til den nationale finale. De kvalificerede skoler får officiel meddelelse herom via e-mail.

I denne første udgave af konkurrencen i Danmark (2018) kan op til 6 skoler opnå at blive kvalificeret til finalen, der kommer til at foregå i København. Fra 2019 – i takt med inddragelsen af flere regioner i Danmark - vil antallet af kvalificerede fra hver region ændre sig.

 

Finalen i kategorien gymnasieskoler

 

§30 Finalen finder sted på en nærmere bestemt skole og foregår under de samme præmisser som beskrevet under finalen for grundskoler (se §19a-f).

 

Kategorien modersmål

 

§31 En elev skal deltage i kategorien modersmål såfremt ét af følgende kriterier opfyldes: 1. Eleven har mindst én forælder hvis modersmål er konkurrencesprog, dvs. enten fransk, spansk, tysk eller engelsk (dette uanset i hvilket omfang sproget er blevet talt/tales i hjemmet).2. Hvis eleven har boet mindst 8 år i et land, hvor det officielle sprog er et af dem der konkurreres i (fransk, spansk, tysk, engelsk). Hvis blot ét af ovenstående kriterier opfyldes, skal eleven tilmeldes kategorien modersmål. Såfremt ingen af kriterierne opfyldes, skal eleven tilmeldes konkurrencen i en af kategorierne grundskole eller gymnasie.

§32 I kategorien modersmål foregår konkurrencen i to faser:

1.En kvalifikationsrunde som foregår online

2.En finale der foregår online på stedet for konkurrencen

Onlinekvalifikation

§33 Kvalifikationsrunden gennemføres på hver enkelt skole på de af konkurrencens administrations fastsatte datoer. Datoerne offentliggøres på ilcompetition.dk.

§34 I kvalifikationsrunden konkurrerer den enkelte elev individuelt via sin egen bærbar computer eller anden online anordning, som giver adgang til prøven.

§35 Kvalifikationsrunden foregår online og resultaterne sendes automatisk til ILCompetitions database hos ItsLearning.

§36 Efter revision af prøverne bliver resultaterne offentliggjort på ilcompetition.dk

§37 Når listen over skoler som har kvalificeret sig til den nationale konkurrence er blevet offentliggjort, kan de skoler som ønsker det (dog senest fem dage efter resultaternes offentliggørelse), bede om en granskning af resultaterne for at udrede evt. tvivl vedrørende resultater. Efter de fem dages frist fastsættes resultaterne som endegyldige.

§38 De lærere hvis elever har kvalificeret sig, bliver kontaktet på e-mail af ILCompetitions administration.

 

Finalen i kategorien modersmål

 

§39 Finalen udspiller sig på samme måde som ved den indledende kvalifikationsprøve og finder sted samtidigt med afviklingen af finalen i de to øvrige kategorier.

§40 Den vindende elev i kategorien modersmål modtager sin præmie i forbindelse med afviklingen af finalen i de to andre kategorier.

 

Copyright @ All Rights Reserved